Балдангийн Мөнхбат

Түгээх
Цол
Сумын начин
Аймаг, сум
Төв, Алтанбулаг
Төрсөн өдөр
2000-04-10
Нас
23