29 Батсүхийн Баатарболд

Түгээх
Цол
Аймгийн начин
Аймаг, сум
Сэлэнгэ, Сант
Харьяалал
Таван Хан
Өндөр
172
Жин
113
Төрсөн өдөр
1992-02-14
Нас
31