Дэлгэрсайханы Амарсайхан

Түгээх
Цол
Улсын начин
Төрсөн өдөр
1989-01-07
Нас
35