Идэрийн Мандах

Түгээх
Цол
Аймгийн арслан
Төрсөн өдөр
1995-07-05
Нас
28