Лхагваагийн Батсайхан

Түгээх
Цол
Аймгийн заан
Төрсөн өдөр
1988-07-05
Нас
35