2 Оргихын Хангай

Түгээх
Цол
Улсын харцага
Аймаг, сум
Ховд, Буянт
Харьяалал
"Аврагч" СХ
Өндөр
186
Жин
138
Төрсөн өдөр
1990-10-02
Нас
33