16 Пүрвээгийн Өсөхбаатар

Түгээх
Цол
Аймгийн арслан
Аймаг, сум
Завхан, Ургамал
Харьяалал
"Хилчин" СХ; ХЦ-0208 анги; "Говь Хангай мебель" ХХК
Өндөр
173
Жин
102
Төрсөн өдөр
1988-03-03
Нас
35