Пүрэвжавын Сандагдорж

Түгээх
Цол
Аймгийн начин
Төрсөн өдөр
1992-05-27
Нас
31