Сампилын Цогтбаатар

Түгээх
Цол
Аймгийн начин
Төрсөн өдөр
1989-12-23
Нас
34