Улагпаны Береке

Түгээх
Цол
Аймгийн арслан
Төрсөн өдөр
1989-05-02
Нас
34