Чулуунтөмөрийн Энхмөнх

Түгээх
Цол
Аймгийн арслан
Төрсөн өдөр
1992-05-27
Нас
31