Эрдэнэбаатарын Бат-Эрдэнэ

Түгээх
Цол
Аймгийн начин
Аймаг, сум
Архангай, Эрдэнэмандал
Төрсөн өдөр
1998-06-06
Нас
25