МБАТ спортын наадмын шигшээ тэмцээн

Түгээх

9-р сарын 10

9-р сарын 11

 • 10м хийн урт буу – Эрэгтэй
 • 10м хийн урт буу – Эмэгтэй

9-р сарын 12

 • 10м хийн урт буу – Холимог баг

9-р сарын 13

 • 10м хийн урт буу – Холимог баг
 • 25м Олимпийн хурдан буудлага – Эрэгтэй
 • 25м Олимпийн хурдан буудлага – Эмэгтэй

9-р сарын 14

 • 50м 3х20 – Эрэгтэй
 • 50м 3х20 – Эмэгтэй
 • 25м спорт гар буу – Эрэгтэй
 • 25м спорт гар буу – Эмэгтэй

9-р сарын 15

 • 25м – Холимог баг
 • 50м – Холимог баг